De Gier | Stam & haar Mensen

Louise de Gier

Louise de Gier

Advocaat

Volgens de sociale kleurenwaaier is Louise blauw. Geen beetje blauw, maar hardblauw. Rationeel, punctueel, sceptisch, doorwrocht en gedetailleerd. Als vrouw tussen de mannen geeft ze liever geen feminien tintje aan de Gier | Stam, maar ondanks (of dankzij?) haar soms standvastige en zakelijke opstelling is zij onmiskenbaar Vrouw.

Tel. (direct): 030-2303010

Lees meer…

Advocaat Marjolijn Hoevenaars

Marjolijn Hoevenaars

Advocaat

“Everything should be made as simple as possible, but not simpler.” Deze bekende quote is een leidraad in mijn werk. Dus verken ik altijd of een cliënt met een eenvoudige maatregel geholpen kan worden. Maar een op het oog eenvoudig vraagstuk kan ook juist juridisch complex zijn. Dit vraagstuk in korte tijd doorgronden, to the point komen en effectieve maatregelen nemen is waar mijn drive zit.

Lees meer…

Advocaat Chantall Sellmeijer

Chantall Sellmeijer

Advocaat (Of counsel)

Chantall Sellmeijer is specialist arbeidsrecht. Zij adviseert zowel werkgevers als werknemers over alle aspecten daarvan, zoals ontslag, relatie- en concurrentiebedingen en over de gevolgen van de nieuwe wetswijzigingen die vanaf 1 januari 2015 hun intrede doen. Zij heeft zowel een juridische als economische achtergrond. Naast arbeidsrecht adviseert Chantall daarom ook op het gebied van ondernemingsrecht, met name over (het sluiten of beëindigen van) contracten en algemene voorwaarden.

Chantall Sellmeijer is sinds 2005 advocaat. In 2012 heeft zij de postacademische leergang arbeidsrecht met goed gevolg afgelegd.

 

Maarten Heintges

Maarten Heintges

Jurist

Maarten is gespecialiseerd in ICT-recht, Intellectuele Eigendom en Franchise & Distributie. Voor hem is de grootste uitdaging in zijn werk het vinden van die mooie, praktische oplossing voor dat ingewikkelde geschil. Het liefst op vrijwillige basis, maar als het niet anders kan via de rechter. Net zoveel voldoening haalt hij trouwens uit het dichttimmeren van contracten. Maartens favoriete IE-recht is het auteursrecht. Niet vreemd, als je weet dat muziek zijn andere grote passie is.

Lees meer…

Jurist Joost Kuhlmann

Joost Kuhlmann

Jurist

Toen hij 10 was leerde Joost van zijn vader programmeren in Basic. De fascinatie voor techniek heeft hem daarna nooit meer losgelaten. Op de middelbare school besteedde Joost te veel tijd aan computerspelletjes en later aan ‘prutsen met websites’ op het toen net nieuwe internet.

Tijdens zijn studie informatica op de Hogeschool Enschede ontstond grappig genoeg zijn fascinatie voor het recht. Bij een huiswerkopdracht van het vak IT en Recht zat hij een middag in de bibliotheek in wetboeken te bladeren. Hoewel de inhoud op dat moment voor Joost onbegrijpelijk was, werd zijn interesse wel gewekt.

Lees meer…

Sandra van Hussel-Pastunink

Sandra Pastunink

Secretaresse en vliegende kiep

De stem die u waarschijnlijk als eerste hoort wanneer u ons belt: Sandra is ons visitekaartje van vlees & bloed. Collegialiteit en service heeft ze hoog in het vaandel staan, vandaar dat ze ook voor ons koos (en dat zijn haar eigen woorden).

SB ©  2018 De Gier | Stam & Advocaten - Utrecht Algemene voorwaarden